Vážení klienti, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce. V době od 24.12.2018 do 1.1.2019 bude ordinace zavřená. Akutní případy volejte 778 534 334.
Point

Vakcinace koček

Přináším Vám stručný přehled onemocnění, proti kterým je možné kočky chránit vakcinací. Vždy záleží, v jakém prostředí kočka žije, s jakými zvířaty může přijít do styku. Při rozhovoru s majiteli zjišťuji, jestli je kočka ve styku s malými dětmi nebo s imunitně oslabenými lidmi (nádorové onem., autoimunitní onem.).

Panleukopenie koček

Toto onemocnění způsobuje virus z čeledi Parvoviridae. Postihuje především trávicí trakt, kostní dřeň a CNS. Onemocnění probíhá za příznaků zvracení, průjmu, vysoké horečky a dehydratace. Přenos viru je možný i trusem. U březích koček způsobuje potraty.

Infekční rhinotracheitida

Původcem je herpesvirus. Vysoce nakažlivé onemocnění postihuje horní cesty dýchací a spojivky, kde se virus ve sliznicích množí. Často se k onemocnění přidruží sekundární bakteriální infekce. Pokud se onemocnění neléčí, může mortalita dosahovat až 50%, což je problém v chovech s velkým množstvím zvířat (depozita, útulky). Při výskytu onemocnění je nutné ošetřit všechna zvířata, protože se mohou vyskytnout asymptomatičtí přenašeči.

Kalicivirová infekce koček

Onemocnění způsobuje calicivirus. Postihuje sliznice hlavy a respiračního traktu. Hlavními příznaky jsou eroze až vředy na sliznici dutiny ústní a jazyku. To doprovází neochota přijímat potravu a slinění.

Vzteklina

Původcem je Lyssavirus. Onemocnění postihuje nervový systém a je vždy smrtelné. Přenos onemocnění probíhá slinami při pokousání. Vzteklinou se mohou nakazit všechna teplokrevná zvířata.

Virus kočičí leukémie (FeLV)

Onemocnění způsobuje virus ze skupiny retrovirů. Tento virus napadá imunitní systém a projevuje se jako těžké oslabení imunity až po tvorbu nádorů. Virus se vyskytuje v tělních tekutinách kočky, takže k nákaze dochází při vzájemném čištění, pití ze společné misky, kousnutím, pohlavním stykem i kojením. Pokud onemocnění propukne, neexistuje léčba. Lze pouze mírnit příznaky a sekundární infekce. Proti kočičí leukémii je možné bezpečně očkovat.

Dermatofytóza

Jedná se o plísňové onemocnění způsobené Microsporumcanis. Plísňové onemocnění je vysoce přenosné na člověka. Vakcinace chrání před nákazou, lze ji použít i jako terapii.

Lymskáborrelióza

Existuje vakcína chránící proti třem skupinám Borrelií. Vakcinované zvíře je chráněno a nestane se potencionálním zdrojem pro další šíření tohoto onemocnění.

Jedná se o velmi stručné charakteristiky onemocnění, proto v případě dotazů mě kontaktujte.